Niezgodność towaru z umową - Kolorowy Świat Ptaków - UNREGISTERED VERSION

starożytnośćStatystyki zbiorcze na stronę
Idź do spisu treści

Menu główne

Niezgodność towaru z umową

Pomocne strony

Zgodność towaru z umową - definicja
Zgodność towaru z umową - definicja

Niezgodność towaru z umową to wada fizyczna, która:

   * uniemożliwia lub utrudnia wykorzystanie towaru do celu, do którego został przeznaczony
   * powoduje, iż towar nie posiada właściwości, które powinny go cechować
   * sprawia, że towar nie posiada właściwości, o których producent lub sprzedawca zapewniał w oznakowaniu towaru lub reklamie.

Podstawowym aktem prawnym, regulującym obsługę reklamacji towaru handlowego w odniesieniu do konsumentów jest Ustawa z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 4., ust. 1. ww. Ustawy sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.

Jeżeli towar handlowy jest niezgodny z umową, jako kupujący możesz żądać:

   * doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę
     albo wymianę towaru na nowy
   * obniżenia ceny zakupu
   * odstąpienia od umowy zakupu aparatu.

Zatem, jeżeli zażądasz od sprzedawcy doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, to sprzedawca powinien przyjąć towar i udzielić odpowiedzi (uznanie roszczeń lub odmowa uwzględnienia roszczeń) nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po złożeniu zgłoszenia.

Brak odpowiedzi w powyższym terminie, jest równoznaczny z uznaniem roszczeń określonych podczas zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania tego towaru. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

Sprzedawca może odmówić naprawy bądź wymiany towaru na nowy, jeśli:

   * wymiana bądź naprawa pociąga za sobą nadmierne koszty
   * naprawa i wymiana byłyby niemożliwe.

W tej sytuacji masz prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy zakupu towaru.

Niezależnie od zapisów Ustawy, w przypadku uszkodzenia towaru i żądania usunięcia niezgodności towaru z umową poprzez jego wymianę, punkt sprzedaży sieci Orange wymieni wadliwy towar na nowy jeżeli:

   * był on naprawiany minimum 3 razy
   * zgłoszenie jest uzasadnione

Pamiętaj, że odstąpienie od umowy zakupu towaru nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, gdyż w czasie zakupu aktywacji z telefonem w cenie promocyjnej zawierane są dwie niezależne umowy: umowa sprzedaży aparatu i umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 
Free counters!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego