PS 3 ratunek - Kolorowy Świat Ptaków - UNREGISTERED VERSION

starożytnośćStatystyki zbiorcze na stronę
Idź do spisu treści

Menu główne

PS 3 ratunek

Pomocne strony
ps3ratunek Niezbędne i przydatne dla posiadaczy Play Station 3

Recovery Menu w PS3 - wyja¶nienie

Może komu¶ się przyda, jak się Ľle wgra FirmWare albo żeby naprawić systemu plików itd. itp.

 Jak uzyskać dostęp PlayStation Recovery Menu:

1. Wył±cz PlayStation 3.

2. Przytrzymaj przycisk zasilania; System ponownie wł±czy i wył±czy się.

3. Kiedy system został zamknięty, ponownie naci¶nij przycisk wł±czenia, aż usłyszysz 2 kolejne sygnały.

4. Po usłyszeniu dwóch sygnałów, zdejmij palec z przycisku wł±czenia.

5. Będziesz poproszony o podł±czenie kontrolera przez USB, następnie naci¶nij przycisk PS.

6. Pojawi się Recovery Menu.

 
Obecnie Recovery Menu umożliwia:

- Restart System: Ponowne uruchomienie systemu PLAYSTATION 3.

- Restore Default Settings: Resetuj wszystkie ustawienia systemu - powrót do ustawień domy¶lnych.

- Restore File System: Sprawdza uszkodzone/brakuj±ce pliki systemowe.

- Rebuild Database: Odbudowuje System Operacyjny (OS) na PLAYSTATION 3.

- Restore PS3 System: Usuwa wszystko i zaczyna od zera 

- System Update: Aktualizacja systemu PLAYSTATION 3.

LINK do filmiku - TUTAJ.

Autoryzowane Centrum Serwisowe PRAM s.c.

ul. Serocka 37, 04-333 Warszawa

Dział Obsługi Klienta czynny od poniedziałku do pi±tku w godzinach 9.00 - 19.00

tel. (22) 428-29-10 lub (22) 428-29-12

fax (22) 406-00-34

e-mail:serwis@pram.com.pl

Re: Nie mozna dodac funduszy do portfela

aby dodać informacje o karcie płatniczej, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:


1. Zaloguj się do swojego konta Sony Entertainment Network.
2. Wybierz opcje: Zarz±dzanie kontami ->Informacje o koncie -> Informacje o rachunku
(Account Management -> Account Information -> Billing Information)
3. Wpisz hasło do konta i wybierz przycisk "Kontynuuj" (Continue)
4.  Wybierz typ karty (Visa/MasterCard)
5. Wpisz imię i nazwisko posiadacza karty
6. Wpisz numer karty (16 – cyfrowy, bez spacji)
7. Zaznacz, do kiedy karta jest ważna (miesi±c, rok)
8. Wpisz kod CVV (na odwrocie karty, 3 lub 4 cyfry po spacji)
9. Wybierz przycisk Kontynuuj (Continue)
10. Wpisz swój adres zamieszkania (dane powinny być wpisane dokładnie tak, jak s± wpisane na serwerach banku, który wydał kartę. Można to sprawdzić w bankowo¶ci online lub w dokumentach do karty, np. w umowie zawartej z bankiem. Dane powinny być wpisywane uważnie, z uwzględnieniem wszystkich znaków (spacje, my¶lniki, uko¶niki itp.), mały/dużych liter. W szczególno¶ci zwróć uwagę na nazwę ulicy, numer domu i mieszkania oraz kod pocztowy – w jaki sposób s± wpisane w dokumentach bankowych i przepisz je dokładnie tak samo do formularza na koncie Sony Entertainment Network.
11. ZatwierdĽ dane.

Ponadto karta płatnicza powinna być aktywna, posiadać ¶rodki (pieni±dze), mieć ustawiony limit transakcji internetowych powyżej 0 zł, obsługiwać transakcje online międzynarodowe.

Niektóre systemy bankowe zabezpieczaj± transakcje internetowe w taki sposób, że karta płatnicza może nie działać w Sony Entertainment Network. Ze względów bezpieczeństwa Sony Entertainment Network nie przechowuje kodu CVV potrzebnego do transakcji, co może być przeszkod± dla niektórych kart.

Jeżeli nie można użyć danej karty płatniczej, zalecane jest użycie karty doładowuj±cej (PlayStation Network Card).

 

 
Free counters!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego